Dịch vụ

• Tư vấn và trợ giúp chuyên nghiệp về thiết kế hệ thống, giải pháp  và lựa chọn thiết bị viễn thông.

• Lắp đặt và triển khai thiết bị.

• Bảo trì và bảo hành.

• Tổ chức giới thiệu, demo sản phẩm và các khoá huấn luyện, đào tạo chuyên sâu.