Tỷ giá
USD23,160.00
SGD17,653.49
GBP32,016.59
HKD3,022.87
CHF26,386.79
JPY226.95
AUD18,049.89
CAD18,383.39
EUR28,565.38
THB784.22
Sản phẩm

IC-R75

Thông số kỹ thuật

• Phạm vi tần số: 0.03 – 60.000000 MHz
• Chế độ: USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM
• Số lượng kênh: 101
• Đầu nối anten: SO-239 (50)