Tỷ giá
USD23,750.00
SGD17,792.51
GBP28,996.32
HKD3,052.35
CHF25,784.97
JPY181.90
AUD15,962.95
CAD17,455.48
EUR25,747.99
THB699.43
Sản phẩm

IC-R75

Thông số kỹ thuật

• Phạm vi tần số: 0.03 – 60.000000 MHz
• Chế độ: USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM
• Số lượng kênh: 101
• Đầu nối anten: SO-239 (50)