Tỷ giá
USD23,280.00
SGD17,106.03
GBP30,035.47
HKD3,039.10
CHF25,353.39
JPY223.69
AUD16,561.31
CAD17,583.65
EUR27,595.90
THB746.93
Sản phẩm

IC-R75

Thông số kỹ thuật

• Phạm vi tần số: 0.03 – 60.000000 MHz
• Chế độ: USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM
• Số lượng kênh: 101
• Đầu nối anten: SO-239 (50)