Tỷ giá
USD23,315.00
SGD17,099.90
GBP29,483.51
HKD3,000.01
CHF24,201.43
JPY186.83
AUD16,685.98
CAD18,394.52
EUR25,238.69
THB689.29
Sản phẩm

IC-R75

Thông số kỹ thuật

• Phạm vi tần số: 0.03 – 60.000000 MHz
• Chế độ: USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM
• Số lượng kênh: 101
• Đầu nối anten: SO-239 (50)