Exchange Rate
USD22,860.00
SGD17,096.92
GBP31,591.18
HKD2,969.55
CHF24,993.78
JPY212.05
AUD16,815.96
CAD18,294.36
EUR27,346.60
THB694.86
Products

IC-R75

Specifications

• Phạm vi tần số: 0.03 – 60.000000 MHz
• Chế độ: USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM
• Số lượng kênh: 101
• Đầu nối anten: SO-239 (50)