Exchange Rate
USD23,660.00
SGD17,718.08
GBP29,666.05
HKD3,042.80
CHF26,335.67
JPY173.50
AUD15,947.41
CAD17,823.93
EUR25,860.06
THB689.74
LNA & LNB

ACA series C-band LNA/LNB & Ku-band LNB

Specifications

• Các tần số cho cả băng C và băng Ku
• Dòng tiêu thụ thấp
• Hệ số tạp âm thấp
• Kích thước: 98.5 x 69.8 x 133.4 (LxWxH) mm
• Trọng lượng: 520g