Exchange Rate
USD23,620.00
SGD18,132.11
GBP29,434.52
HKD3,040.84
CHF25,764.93
JPY185.23
AUD16,785.02
CAD17,800.25
EUR26,185.21
THB729.33
LNA & LNB

ACA series X-band LNB

Specifications

• Hệ số tạp âm (hệ số nhiễu): 0.7 dB
• Độ ổn định L.O: pha được khóa vào tham chiếu ngoài
• Nhiễu pha (SSB): -75 dBc / Hz tại 1 kHz; -85 dBc / Hz tại 10 kHz; -95 dBc / Hz tại 100 kHz
• Hệ số sóng đứng (VSWR) đầu vào: 2.0 : 1
• Hệ số sóng đứng (VSWR) đầu ra: 2.0 : 1