Exchange Rate
USD23,230.00
SGD17,579.88
GBP31,361.78
HKD3,032.19
CHF26,032.94
JPY226.46
AUD17,345.67
CAD18,094.19
EUR28,363.75
THB778.29
LNA & LNB

ACA series X-band LNB

Specifications

• Hệ số tạp âm (hệ số nhiễu): 0.7 dB
• Độ ổn định L.O: pha được khóa vào tham chiếu ngoài
• Nhiễu pha (SSB): -75 dBc / Hz tại 1 kHz; -85 dBc / Hz tại 10 kHz; -95 dBc / Hz tại 100 kHz
• Hệ số sóng đứng (VSWR) đầu vào: 2.0 : 1
• Hệ số sóng đứng (VSWR) đầu ra: 2.0 : 1