Exchange Rate
USD23,620.00
SGD18,132.11
GBP29,434.52
HKD3,040.84
CHF25,764.93
JPY185.23
AUD16,785.02
CAD17,800.25
EUR26,185.21
THB729.33
LNA & LNB

Norsat 1507HC Ku-band PLL LNB

Specifications

• Nhiệt độ làm việc: -40ºC tới +60ºC
• Chênh lệch nhiệt độ: -40ºC/giờ
• Độ ẩm tương đối: 15-100% ngưng tụ và sương giá
• Điện áp vào: +15-24V được cung cấp thông qua dây dẫn cáp IF
• Suy hao dòng điện: 150 mA, tối đa 200 mA