Exchange Rate
USD23,230.00
SGD17,579.88
GBP31,361.78
HKD3,032.19
CHF26,032.94
JPY226.46
AUD17,345.67
CAD18,094.19
EUR28,363.75
THB778.29
LNA & LNB

Norsat 1507HC Ku-band PLL LNB

Specifications

• Nhiệt độ làm việc: -40ºC tới +60ºC
• Chênh lệch nhiệt độ: -40ºC/giờ
• Độ ẩm tương đối: 15-100% ngưng tụ và sương giá
• Điện áp vào: +15-24V được cung cấp thông qua dây dẫn cáp IF
• Suy hao dòng điện: 150 mA, tối đa 200 mA