Dự án

Khách hàng và dự án hiện tại

• Bộ Quốc Phòng Việt Nam (VMOD)
• Bộ Tư lệnh Thông tin
• Bộ tư lệnh Biên phòng