Contact

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ VÀ VIỄN THÔNG IDB

Địa chỉ: 27 Ngô Tất Tố - Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội

ĐT: (84)437478560 - (84)437478561

Fax: (84)437478559

Contact us now!