Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,650.00
SGD17,706.60
GBP29,875.26
HKD3,046.28
CHF26,353.55
JPY174.07
AUD15,685.40
CAD17,740.83
EUR25,991.59
THB692.24