Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,270.00
SGD17,262.90
GBP30,578.02
HKD3,037.51
CHF25,865.91
JPY225.76
AUD16,627.14
CAD17,689.64
EUR27,909.33
THB755.68
LNA & LNB
lna l31

LNA băng L L31 series

• Phù hợp với cả môi trường trong nhà và ngoài trời • Hiệu suất cao, độ ổn định và hiệu quả đầu tư vượt trội • Tần số(GHz): 1.510-1.577;  1.525-1.561 GHz;  1.500-1.700* • Tạp âm nhiệt (K): 30, 35, 40,45 hoặc 50 (tối đa) @+23ºC 1.500-1.700 GHz: 35, 40, 45 hoặc 50 (tối đa) […]