Tỷ giá
USD23,265.00
SGD16,979.16
GBP29,351.12
HKD2,993.50
CHF23,672.64
JPY184.14
AUD16,545.54
CAD18,360.26
EUR25,115.95
THB683.17
Dự án
antennahcm3

Khách hàng và dự án hiện tại

• Bộ Quốc Phòng Việt Nam (VMOD) • Bộ Tư lệnh Thông tin • Tổng cục II • Hải Quân Việt Nam • Cục tác chiến điện tử • Bộ tư lệnh Biên phòng