Exchange Rate
USD23,620.00
SGD18,180.54
GBP29,086.72
HKD3,037.89
CHF26,080.79
JPY187.76
AUD16,842.19
CAD17,887.10
EUR26,286.54
THB724.47
BUC

ALB180-K Series 250W/300W/400W

Specifications

BUC Agilis băng C phiên bản ALB180-K là thiết bị phát ngoài trời RF hiệu quả cao cho thông tin liên lạc vệ tinh. Dễ lắp đặt, hoạt động được trong môi trường khắc nghiệt, BUC này thích ứng với cả hoạt động liên lạc dữ liệu và thoại trong các dạng điều chế khác nhau, bao gồm BPSK, QPSK, QAM và FM.