Exchange Rate
USD23,620.00
SGD18,132.11
GBP29,434.52
HKD3,040.84
CHF25,764.93
JPY185.23
AUD16,785.02
CAD17,800.25
EUR26,185.21
THB729.33
BUC

ALB128 Series 4W/6W/8W

Specifications

BUC Agilis băng Ku phiên bản ALB128 là thiết bị phát ngoài trời RF hiệu quả cao dùng cho thông tin liên lạc vệ tinh. BUC có công suất tuyến tính đầu ra rất cao, làm việc tốt từ -40-60 độ C và dải điện áp đầu vào rộng cho phép hoạt động từ 18-60V.