Exchange Rate
USD23,260.00
SGD17,582.93
GBP31,416.54
HKD3,036.20
CHF25,963.15
JPY226.10
AUD17,316.39
CAD18,081.44
EUR28,269.96
THB779.55
BUC

ALB150 Series 20W/25W/40W/50W

Specifications

BUC Agilis băng X phiên bản ALB150 là một BUC nhỏ gọn và lý tưởng cho các ứng dụng di động và truyền lên vệ tinh. Được thiết kế để gắn lên feed horn, BUC này có hiệu quả tuyệt vời và tiêu tốn ít hơn 250W đối với BUC băng X 50W.