Danh mục menu
Tỷ giá
Anten

Anten cố định băng C 2.4m RxTx Class III

Thông số kỹ thuật

Anten Type 243
2.4 m Class III RxTx  là một sản phẩm thương mại chắc chắn phù hợp với các ứng dụng yêu cầu cao nhất. Mặt phản xạ 2 mảnh được đúc bằng chất dẻo nhiệt rắn nhằm tăng độ bền và độ chính xác bề mặt. Được đúc phía sau của mỗi nửa mặt phản xạ là một mạng các sườn đỡ không chỉ giúp tăng lực đỡ cho anten mà còn giúp nó giữ được hình dạng parabol cần thiết cho hoạt động truyền phát.