Exchange Rate
USD23,230.00
SGD17,579.88
GBP31,361.78
HKD3,032.19
CHF26,032.94
JPY226.46
AUD17,345.67
CAD18,094.19
EUR28,363.75
THB778.29
Router

CISCO2811

Specifications

• Kích thước: 43.8 x 41.7 x 4.5 (cm); trọng lượng: 6.4 kg
• Bộ nhớ Flash: 128 MB (đã cài) / 256 MB (tối đa)
• Hệ điều hành: Cisco IOS Base