Exchange Rate
USD23,230.00
SGD17,579.88
GBP31,361.78
HKD3,032.19
CHF26,032.94
JPY226.46
AUD17,345.67
CAD18,094.19
EUR28,363.75
THB778.29
Router

CISCO2911

Specifications

• Kích thước: 43.8 x 30.5 x 8.9 (cm); trọng lượng: 8.2kg
• Bộ nhớ DRAM: 512 MB (đã cài) / 2 GB (tối đa)
• Bộ nhớ FLash: 256 (đã cài) / 8 GB (tối đa)
• Giao thức định tuyến: OSPF, IS-IS. BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, static IPv4 routing, static IPv6 routing