Exchange Rate
USD23,230.00
SGD17,579.88
GBP31,361.78
HKD3,032.19
CHF26,032.94
JPY226.46
AUD17,345.67
CAD18,094.19
EUR28,363.75
THB778.29
Router

Evolution 8000 Series

Specifications

iNFINITY phiên bản 8000 của iDirect cung cấp sự lựa chọn giữa iNFINITI TDM hoặc DVBS2/ACM trên luồng ra, cung cấp tính linh hoạt hơn cho thiết kế mạng và tối ưu hoá băng thông. Kết hợp hiệu quả cao với công nghệ MF-TDMA trên luồng vào, phiên bản 8000 cung cấp tốc độ lên tới 138 Mbps trên luồng ra. Phiên bản 8000 cũng cho phép tối ưu hóa tuỳ theo yêu cầu khách hàng và dễ dàng tích hợp vào thiết bị hiện có.