Danh mục menu
Tỷ giá
Anten

Hệ thống anten 1.2 m RxTx Class I Skyware

Thông số kỹ thuật

Anten ASC Signal Type 120TX 1.2
m Class I RxTx là một anten thương mại chắc chắn phù hợp với các ứng dụng yêu cầu cao nhất. Mặt phản xạ được đúc bằng chất dẻo nhiệt rắn giúp tăng độ bền và độ chính xác bề mặt.