Tỷ giá
USD23,230.00
SGD17,579.88
GBP31,361.78
HKD3,032.19
CHF26,032.94
JPY226.46
AUD17,345.67
CAD18,094.19
EUR28,363.75
THB778.29
Sản phẩm

HX370SAS

Thông số kỹ thuật

Bao gồm tất cả các tính năng ưu việt của máy bộ đàm cầm tay với khả năng hoạt động trong khu vực dễ cháy nổ. Máy HX370SAS, Pin Ni-Cd FNB-V57IS, tùy chọn loa CMP460 và FVP-31 đáp ứng tiêu chuẩn ANSI/UL 913. Đáp ứng các yêu cầu hoạt động: