Tỷ giá
USD23,280.00
SGD17,106.03
GBP30,035.47
HKD3,039.10
CHF25,353.39
JPY223.69
AUD16,561.31
CAD17,583.65
EUR27,595.90
THB746.93
Sản phẩm

HX850S

Thông số kỹ thuật

Bộ đàm nổi trên biển, tích hợp tính năng GPS 12 kênh

• Tích hợp bộ thu GPS 12 kênh
• Công suất phát 6W
• Đầu ra NMEA của DSC, DSE, GLL, RMC, GSA, GSV và GGA