Tỷ giá
USD23,120.00
SGD17,136.26
GBP32,029.04
HKD3,008.06
CHF25,474.73
JPY214.30
AUD17,171.61
CAD18,593.01
EUR27,826.46
THB714.57
Sản phẩm

HX850S

Thông số kỹ thuật

Bộ đàm nổi trên biển, tích hợp tính năng GPS 12 kênh

• Tích hợp bộ thu GPS 12 kênh
• Công suất phát 6W
• Đầu ra NMEA của DSC, DSE, GLL, RMC, GSA, GSV và GGA