Tỷ giá
USD23,265.00
SGD16,979.16
GBP29,351.12
HKD2,993.50
CHF23,672.64
JPY184.14
AUD16,545.54
CAD18,360.26
EUR25,115.95
THB683.17
Sản phẩm

HX850S

Thông số kỹ thuật

Bộ đàm nổi trên biển, tích hợp tính năng GPS 12 kênh

• Tích hợp bộ thu GPS 12 kênh
• Công suất phát 6W
• Đầu ra NMEA của DSC, DSE, GLL, RMC, GSA, GSV và GGA