Tỷ giá
USD23,280.00
SGD17,106.03
GBP30,035.47
HKD3,039.10
CHF25,353.39
JPY223.69
AUD16,561.31
CAD17,583.65
EUR27,595.90
THB746.93
Sản phẩm

IC-R8500

Thông số kỹ thuật

• Dải tần: 100kHz – 2GHz
• Chế độ: SSB (USB, LSB), CW, FSK, AM, FM, Wide FM
• Đầu nối anten: >30MHz ‘N’-type (50 Ohm), <30MHz SO-239 (50 Ohm), Phono (500 Ohm)
• Audio: 2.5W (8 Ohms)