Tỷ giá
USD23,315.00
SGD17,099.90
GBP29,483.51
HKD3,000.01
CHF24,201.43
JPY186.83
AUD16,685.98
CAD18,394.52
EUR25,238.69
THB689.29
Sản phẩm

IC-R8500

Thông số kỹ thuật

• Dải tần: 100kHz – 2GHz
• Chế độ: SSB (USB, LSB), CW, FSK, AM, FM, Wide FM
• Đầu nối anten: >30MHz ‘N’-type (50 Ohm), <30MHz SO-239 (50 Ohm), Phono (500 Ohm)
• Audio: 2.5W (8 Ohms)