Tỷ giá
USD23,750.00
SGD17,737.19
GBP28,919.66
HKD3,052.70
CHF25,748.94
JPY182.84
AUD15,871.92
CAD17,422.48
EUR25,701.89
THB697.00
Sản phẩm

IC-R8500

Thông số kỹ thuật

• Dải tần: 100kHz – 2GHz
• Chế độ: SSB (USB, LSB), CW, FSK, AM, FM, Wide FM
• Đầu nối anten: >30MHz ‘N’-type (50 Ohm), <30MHz SO-239 (50 Ohm), Phono (500 Ohm)
• Audio: 2.5W (8 Ohms)