Exchange Rate
USD23,230.00
SGD17,579.88
GBP31,361.78
HKD3,032.19
CHF26,032.94
JPY226.46
AUD17,345.67
CAD18,094.19
EUR28,363.75
THB778.29
Router

iNFINITY 5000 Series

Specifications

iNFINITY phiên bản 5000 của iDirect là bộ định tuyến vệ tinh được thiết kế để dễ triển khai, tích hợp với một modem vệ tinh, bộ định tuyến IP, tăng tốc TCP, và nâng cao QoS và khả năng ưu tiên. iNFINITY 5000 sử dụng hiệu suất cao TDM trên luồng ra và phát minh của iDirect, xác định MF-TDMA trên luồng vào, tốc độ truyền lên tới 20 Mbps trên luồng ra và lên tới 7.7 Mbps trên luồng vào.