Exchange Rate
USD23,260.00
SGD17,582.93
GBP31,501.24
HKD3,036.20
CHF25,957.42
JPY225.81
AUD17,325.80
CAD18,105.09
EUR28,329.30
THB779.04
LNA & LNB

Norsat 1507HC Ku-band PLL LNB

Specifications

• Nhiệt độ làm việc: -40ºC tới +60ºC
• Chênh lệch nhiệt độ: -40ºC/giờ
• Độ ẩm tương đối: 15-100% ngưng tụ và sương giá
• Kích thước: 100 x 42 x 42 (L x W x H) mm
• Trọng lượng: 300g