Tỷ giá
USD23,230.00
SGD17,579.88
GBP31,361.78
HKD3,032.19
CHF26,032.94
JPY226.46
AUD17,345.67
CAD18,094.19
EUR28,363.75
THB778.29
TTLL Vô Tuyến

GX1000S

Thông số kỹ thuật

• Kết cấu chịu nước (3.3 feet trong 30 minutes)
• Bảo hành chịu nước 3 năm
• Dễ dàng đặt kênh, hiển thị tên kênh liên lạc. Thông tin tọa độ, ngày và thời gian đươc hiện thi khi kết nối với bộ thu GPS
• Quét kênh lập trình, quét kênh ưu tiên, và dual watch