Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,270.00
SGD17,241.41
GBP30,417.96
HKD3,036.81
CHF25,721.78
JPY225.89
AUD16,540.05
CAD17,665.75
EUR27,721.73
THB756.65
Anten
1.8kuskyware

Hệ thống anten 1.8m Ku-band RxTx Class III

Anten Skyware Global 183 1.8m Class III là loại sản phẩm anten thương mại  vững chắc phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất. Mặt phản xạ là được đúc bằng chất dẻo nhiệt rắn giúp tăng độ cứng và độ chính xác bề mặt. Được đúc phía sau của mỗi nửa […]
asc 1.2m ku-s

Hệ thống anten 1.2 m RxTx Class I Skyware

Anten ASC Signal Type 120TX 1.2
m Class I RxTx là một Anten thương mại chắc chắn phù hợp với các ứng dụng yêu cầu cao nhất. Mặt phản xạ được đúc bằng chất dẻo nhiệt rắn giúp tăng độ bền và độ chính xác bề mặt. • Tất cả vật liệu tuân thủ quy chuẩn […]
asc7.6m

Anten trạm mặt đất ASC Signal 7,6m băng K

Anten trạm mặt đất 7.6m của ASC Signal cung cấp độ tăng ích cao và các đặc tính kết cấu đặc biệt. Tính linh hoạt và hiệu suất của nó cung cấp khả năng cấu hình anten với chọn lựa mạng kết hợp 2 cổng hoặc 4 cổng phân cực tuyến tính hoặc phân cực […]
asc7.6m

Anten trạm mặt đất ASC Signal 7,6m băng C,X

Hệ thống Anten trạm mặt đất 7.6m của ASC Signal cung cấp hệ số tăng ích cao và các đặc tính kết cấu đặc biệt. Tính linh hoạt và hiệu suất của nó cung cấp khả năng cấu hình anten với chọn lựa mạng kết hợp 2 cổng hoặc 4 cổng phân cực tuyến tính […]