Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,750.00
SGD17,837.96
GBP29,086.99
HKD3,050.94
CHF26,174.03
JPY179.99
AUD16,008.86
CAD17,502.91
EUR26,035.36
THB696.71
Anten

Anten cho xe cơ động 1.2m AVL 1278K Mobile VSAT

Thông số kỹ thuật

• Mặt phản xạ: Bằng thép đường kính 1.2m
• Quang học: Offset, Tiêu cự chính, .8f/d
• Hệ thống điều khiển: Điều chỉnh vị trí bằng Roto-Lok Độc quyền
• Hệ thống gá điều chỉnh: quay Phương vị và góc ngẩng