Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,270.00
SGD16,932.66
GBP29,087.25
HKD2,994.11
CHF23,516.65
JPY184.18
AUD16,488.02
CAD18,335.57
EUR24,892.92
THB682.13
Anten

Anten cho xe cơ động 1.2m AVL 1278K Mobile VSAT

Thông số kỹ thuật

• Mặt phản xạ: Bằng thép đường kính 1.2m
• Quang học: Offset, Tiêu cự chính, .8f/d
• Hệ thống điều khiển: Điều chỉnh vị trí bằng Roto-Lok Độc quyền
• Hệ thống gá điều chỉnh: quay Phương vị và góc ngẩng