Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,160.00
SGD17,653.49
GBP32,016.59
HKD3,022.87
CHF26,386.79
JPY226.95
AUD18,049.89
CAD18,383.39
EUR28,565.38
THB784.22
Anten

Anten cho xe cơ động 1.2m AVL 1278K Mobile VSAT

Thông số kỹ thuật

• Mặt phản xạ: Bằng thép đường kính 1.2m
• Quang học: Offset, Tiêu cự chính, .8f/d
• Hệ thống điều khiển: Điều chỉnh vị trí bằng Roto-Lok Độc quyền
• Hệ thống gá điều chỉnh: quay Phương vị và góc ngẩng