Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,280.00
SGD17,175.89
GBP30,296.86
HKD3,039.14
CHF25,493.34
JPY223.76
AUD16,683.76
CAD17,623.12
EUR27,736.06
THB746.93
Anten

Anten cho xe cơ động 1.2m AVL 1278K Mobile VSAT

Thông số kỹ thuật

• Mặt phản xạ: Bằng thép đường kính 1.2m
• Quang học: Offset, Tiêu cự chính, .8f/d
• Hệ thống điều khiển: Điều chỉnh vị trí bằng Roto-Lok Độc quyền
• Hệ thống gá điều chỉnh: quay Phương vị và góc ngẩng