Exchange Rate
USD22,860.00
SGD17,096.92
GBP31,591.18
HKD2,969.55
CHF24,993.78
JPY212.05
AUD16,815.96
CAD18,294.36
EUR27,346.60
THB694.86
Anten

AVL 1278K Mobile VSAT 1.2m Motorized Vehicular Antenna

Specifications

• Mặt phản xạ: Bằng thép đường kính 1.2m
• Quang học: Offset, Tiêu cự chính, .8f/d
• Hệ thống điều khiển: Điều chỉnh vị trí bằng Roto-Lok Độc quyền
• Hệ thống gá điều chỉnh: quay Phương vị và góc ngẩng