Tỷ giá
USD23,270.00
SGD17,262.90
GBP30,578.02
HKD3,037.51
CHF25,865.91
JPY225.76
AUD16,627.14
CAD17,689.64
EUR27,909.33
THB755.68
Camera quan sát

Camera bảo vệ EHX *E

Thông số kỹ thuật

Chuyên dụng, ngoài trời,phòng chống nổ

– Câu trúc bằng nhôm.
– Có thể điều chỉnh láp đặt trên giá
– Có thể dùng kích thước loại 4-inch (10,16 cm), 6-inch(15,24 cm) và 8-inch (20,32 cm).
– Có thể dùng Variety của Harsh/hoặc Hazardous Environments có thẻ bao gồm Marine Environments.