Tỷ giá
USD23,120.00
SGD17,136.26
GBP32,029.04
HKD3,008.06
CHF25,474.73
JPY214.30
AUD17,171.61
CAD18,593.01
EUR27,826.46
THB714.57
Sản phẩm

GX1500S

Thông số kỹ thuật

• Class D DSC
• Công suất phát 25W
• Kết cấu chịu nước
• Micro khử nhiễu
• Gọi báo nguy hiểm DSC