Tỷ giá
USD23,110.00
SGD17,195.61
GBP32,157.66
HKD3,007.45
CHF25,413.83
JPY214.17
AUD17,245.93
CAD18,595.29
EUR27,776.62
THB712.09
Sản phẩm

GX3000S

Thông số kỹ thuật

• Class D DSC
• Điều khiển âm tone
• Công suất phát 25W
• Công suất phát thanh 30W
• Kết cấu chịu nước