Tỷ giá
USD23,230.00
SGD17,579.88
GBP31,361.78
HKD3,032.19
CHF26,032.94
JPY226.46
AUD17,345.67
CAD18,094.19
EUR28,363.75
THB778.29
Sản phẩm

GX3000S

Thông số kỹ thuật

• Class D DSC
• Điều khiển âm tone
• Công suất phát 25W
• Công suất phát thanh 30W
• Kết cấu chịu nước