Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,160.00
SGD17,633.56
GBP31,878.37
HKD3,022.44
CHF26,330.46
JPY226.63
AUD18,063.94
CAD18,412.28
EUR28,471.21
THB781.87
Anten

Hệ thống Anten Hàng Hải EPAK Băng rộng SatCom-Line SC60/SC90

Thông số kỹ thuật

Hệ thống Anten hàng Hải SC60 Ku-band của EPAK là một trong những anten vệ tinh 2 đường Ku-band nhỏ nhất trên thế giới. Hệ thống có giá hợp lý và lý tưởng cho internet băng rộng hàng hải.