Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,110.00
SGD17,161.52
GBP32,113.27
HKD3,007.76
CHF25,405.54
JPY213.69
AUD17,178.17
CAD18,580.50
EUR27,760.11
THB711.22
Anten

Hệ thống Anten Hàng Hải EPAK Băng rộng SatCom-Line SC60/SC90

Thông số kỹ thuật

Hệ thống Anten hàng Hải SC60 Ku-band của EPAK là một trong những anten vệ tinh 2 đường Ku-band nhỏ nhất trên thế giới. Hệ thống có giá hợp lý và lý tưởng cho internet băng rộng hàng hải.