Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,280.00
SGD17,106.03
GBP30,035.47
HKD3,039.10
CHF25,353.39
JPY223.69
AUD16,561.31
CAD17,583.65
EUR27,595.90
THB746.93
Anten

Hệ thống Anten Hàng Hải EPAK Băng rộng SatCom-Line SC60/SC90

Thông số kỹ thuật

Hệ thống Anten hàng Hải SC60 Ku-band của EPAK là một trong những anten vệ tinh 2 đường Ku-band nhỏ nhất trên thế giới. Hệ thống có giá hợp lý và lý tưởng cho internet băng rộng hàng hải.