Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,750.00
SGD17,881.91
GBP29,326.43
HKD3,053.85
CHF25,718.68
JPY184.43
AUD15,994.49
CAD17,491.41
EUR25,967.46
THB700.57
Anten

Hệ thống Anten Hàng Hải EPAK Băng rộng SatCom-Line SC60/SC90

Thông số kỹ thuật

Hệ thống Anten hàng Hải SC60 Ku-band của EPAK là một trong những anten vệ tinh 2 đường Ku-band nhỏ nhất trên thế giới. Hệ thống có giá hợp lý và lý tưởng cho internet băng rộng hàng hải.