Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,315.00
SGD17,099.90
GBP29,483.51
HKD3,000.01
CHF24,201.43
JPY186.83
AUD16,685.98
CAD18,394.52
EUR25,238.69
THB689.29
Anten

Hệ thống Anten Hàng Hải EPAK Băng rộng SatCom-Line SC60/SC90

Thông số kỹ thuật

Hệ thống Anten hàng Hải SC60 Ku-band của EPAK là một trong những anten vệ tinh 2 đường Ku-band nhỏ nhất trên thế giới. Hệ thống có giá hợp lý và lý tưởng cho internet băng rộng hàng hải.