Tỷ giá
USD23,270.00
SGD17,262.90
GBP30,578.02
HKD3,037.51
CHF25,865.91
JPY225.76
AUD16,627.14
CAD17,689.64
EUR27,909.33
THB755.68
Camera quan sát

Hệ thống camera cố định loại ES30S/ES31C

Thông số kỹ thuật

Hệ thống ESPRIT với Camera IOP và kết hợp cần gạt nước

– Thu, quay quét & mui che, và tài liệu đính kèm và kết hợp với mắt quang, hộp đóng gói (IOP)
– Tiêu điểm tự chọn với việc ghi đè
– Chương trình cài đặt Camera
– Toàn bộ đa giao thức thu/điều khiển
– Thay đổi tốc độ quét: 0.1° đến 100° với vị trí thứ 2 tương ứng.