Tỷ giá
USD23,120.00
SGD17,136.26
GBP32,029.04
HKD3,008.06
CHF25,474.73
JPY214.30
AUD17,171.61
CAD18,593.01
EUR27,826.46
THB714.57
Sản phẩm

HX500S-Li

Thông số kỹ thuật

• Âm thanh loa 700mW
• Núm điều khiển âm lượng
• Kênh thời tiết NOAA
• Lựa chọn công suất phát 5/2.5/1W