Tỷ giá
USD23,280.00
SGD17,106.03
GBP30,035.47
HKD3,039.10
CHF25,353.39
JPY223.69
AUD16,561.31
CAD17,583.65
EUR27,595.90
THB746.93
Sản phẩm

HX500S-Li

Thông số kỹ thuật

• Âm thanh loa 700mW
• Núm điều khiển âm lượng
• Kênh thời tiết NOAA
• Lựa chọn công suất phát 5/2.5/1W