Exchange Rate
USD23,390.00
SGD16,988.61
GBP28,930.97
HKD3,009.67
CHF24,567.77
JPY177.13
AUD16,290.06
CAD18,186.58
EUR25,163.09
THB666.76
Products

HX500S-Li

Specifications

• Âm thanh loa 700mW
• Núm điều khiển âm lượng
• Kênh thời tiết NOAA
• Lựa chọn công suất phát 5/2.5/1W