Exchange Rate
USD22,860.00
SGD17,124.79
GBP31,702.11
HKD2,970.05
CHF24,996.49
JPY212.47
AUD16,862.19
CAD18,248.15
EUR27,400.28
THB695.48
Products

HX500S-Li

Specifications

• Âm thanh loa 700mW
• Núm điều khiển âm lượng
• Kênh thời tiết NOAA
• Lựa chọn công suất phát 5/2.5/1W