Danh mục menu
Tỷ giá
LNA & LNB

LNA BB 1020A băng L

Thông số kỹ thuật

• Dải tần: 1000 – 2000 MHz
• Hệ số tạp âm thấp: 0.8 dB, tối đa 1.0 dB (tại 18ºC)
• IP3 cao
• Tăng ích: tối thiểu 28 dB