Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,750.00
SGD17,737.19
GBP28,919.66
HKD3,052.70
CHF25,748.94
JPY182.84
AUD15,871.92
CAD17,422.48
EUR25,701.89
THB697.00
LNA & LNB

LNA BB 1020A băng L

Thông số kỹ thuật

• Dải tần: 1000 – 2000 MHz
• Hệ số tạp âm thấp: 0.8 dB, tối đa 1.0 dB (tại 18ºC)
• IP3 cao
• Tăng ích: tối thiểu 28 dB