Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,270.00
SGD17,241.41
GBP30,417.96
HKD3,036.81
CHF25,721.78
JPY225.89
AUD16,540.05
CAD17,665.75
EUR27,721.73
THB756.65
LNA & LNB

LNA/LNB băng C và LNB băng Ku ACA series

Thông số kỹ thuật

• Các tần số cho cả băng C và băng Ku
• Dòng tiêu thụ thấp
• Hệ số tạp âm thấp
• Kích thước: 98.5 x 69.8 x 133.4 (LxWxH) mm
• Trọng lượng: 520g