Danh mục menu
Tỷ giá
LNA & LNB

LNB băng X ACA series

Thông số kỹ thuật

• Hệ số tạp âm (hệ số nhiễu): 0.7 dB
• Độ ổn định L.O: pha được khóa vào tham chiếu ngoài
• Nhiễu pha (SSB): -75 dBc / Hz tại 1 kHz; -85 dBc / Hz tại 10 kHz; -95 dBc / Hz tại 100 kHz
• Hệ số sóng đứng (VSWR) đầu vào: 2.0 : 1
• Hệ số sóng đứng (VSWR) đầu ra: 2.0 : 1