Tỷ giá
USD23,270.00
SGD17,262.90
GBP30,578.02
HKD3,037.51
CHF25,865.91
JPY225.76
AUD16,627.14
CAD17,689.64
EUR27,909.33
THB755.68
HF (Sóng ngắn)

SSB Radio Telephone IC-M700PRO

Thông số kỹ thuật

• Phạm vi tần số:
Thu: 500kHz–29.999 MHz
Phátt: 1.6– 2.9999, 4.0– 4.9999, 6.0– 6.9999, 8.0– 8.9000, 12.0–13.9999, 16.0–17.9999, 18.0–19.9999, 22.0–22.9999, 25.0–27.5000MHz
• Chế độ:  J3E (USB), LSB, H3E (AM), J2B (AFSK), F1B (FSK), R3E, A1A (CW)
• Số lượng kênh: 150 (tối đa, 3 nhóm mỗi nhóm 50)