Exchange Rate
USD23,260.00
SGD17,582.93
GBP31,416.54
HKD3,036.20
CHF25,963.15
JPY226.10
AUD17,316.39
CAD18,081.44
EUR28,269.96
THB779.55
HF

SSB Radio Telephone IC-M700PRO

Specifications

• Phạm vi tần số:
Thu: 500kHz–29.999 MHz
Phátt: 1.6– 2.9999, 4.0– 4.9999, 6.0– 6.9999, 8.0– 8.9000, 12.0–13.9999, 16.0–17.9999, 18.0–19.9999, 22.0–22.9999, 25.0–27.5000MHz
• Chế độ:  J3E (USB), LSB, H3E (AM), J2B (AFSK), F1B (FSK), R3E, A1A (CW)
• Số lượng kênh: 150 (tối đa, 3 nhóm mỗi nhóm 50)