Đối tác
Datron World Communications, Inc. (DWC)

datron-logo

3055 Enterprise Court Vista, California 92081 United States
Tel: : +1-760-597-1500
www.dtwc.com

Datron World Communications, Inc. (DWC) là công ty dẫn đầu trong hơn 30 năm về sản xuất và cung cấp thiết bị vô tuyến dùng trong an ninh và quân sự tới khách hàng tại hơn 80 quốc gia. Datron tự hào là nhà cung cấp dịch vụ mang lại giá trị cao nhất từ sự đầu tư của khách hàng. Thiết bị thông tin liên lạc Datron bao gồm các sản phẩm TTLL vô tuyến HF và VHF cho quân đội, dịch vụ HF thương mại và các dòng sản phẩm chuyên biệt khác dành cho chính phủ và an ninh công cộng. Các sản phẩm của Datron được công nhận trên toàn thế giới về khả năng hoạt động, tính dễ vận hành, độ tin cậy, bảo trì và chi phí vòng đời thấp. Tất cả các sản phẩm được thiết kế và sản xuất tại Vista, California, Hoa Kỳ.

Bài viết liên quan