Đối tác
L-3 Communications Holdings, Inc.

l3communications-logo

600 Third Avenue, New York, NY 10016 United States
Phone: (212) 697-1111
www.L-3com.com

L-3 là một nhà thầu chính trong hệ thống C3ISR (Command, Control, Communications, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – chỉ huy, kiểm soát, truyền thông, tình báo, giám sát và trinh sát), giải pháp nền tảng và hậu cần, và các giải pháp an ninh quốc gia. L-3 cũng là một nhà cung cấp hàng đầu của các hệ thống điện tử được sử dụng trên các nền tảng quân sự và thương mại. Khách hàng của L-3 bao gồm Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cơ quan tình báo của chính phủ Hoa Kỳ, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, khách hàng thương mại trong nước và ngoài Hoa Kỳ, và một số cơ quan chính quyền các tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ.

Bài viết liên quan